Vaiga stalls with amazing views of the value added scene

കാശ്മീർ താഴ്വരയിലെ ഭൗമസൂചിക പദവിയുള്ള കുങ്കുമപ്പൂവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? റോഡോഡെൻഡ്രോൺ എന്ന പൂവ് ചേർത്ത ഹെർബൽ ചായപ്പൊടിയോ? ഇവ മാത്രമല്ല കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു വൻ ശേഖരവുമായി വൈഗ 2023 തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടത്ത് വിസ്മയം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. കാശ്മീർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കൂടാതെ, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ആസാം, സിക്കിം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ഉത്തരാഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മൂല്യ വർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കേരള കൃഷിവകുപ്പിന്റെ വിവിധ മൂല്യ വർധിത ഉത്പന്നങ്ങളും മേളയിൽ ലഭ്യമാണ്.
കാർഷിക മേഖലയിൽ മൂല്യവർധിത ശൃംഖലയുടെ വികസനം എന്ന ആശയത്തിൽ വൈഗ കാർഷിക പ്രദർശനം ഇന്നലെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു നൽകി. കാർഷിക മൂല്യവർദ്ധനവിന്റെ സാധ്യതകൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന തീം സ്റ്റാളിലൂടെയാണ് പ്രവേശനം ആരംഭിക്കുന്നത്. പത്മശ്രീ ചെറുവയൽ രാമന്റെ കട്ടൗട്ടിനൊപ്പവും കൃഷിയാവശ്യത്തിന് പറന്നു നടക്കുന്ന ഡ്രോണിനൊപ്പവും സെൽഫിയെടുക്കാം. കൃഷി വകുപ്പിന്റെ മൂല്യ വർധിത ഉത്പന്നങ്ങളെ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആരംഭിച്ച ബ്രാൻഡായ ‘കേരൾ അഗ്രോ’യിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉത്പന്നങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുവാൻ അവസരം ആദ്യസ്റ്റാളിൽ തന്നെയുണ്ട്.

അതിരപ്പിള്ളി ട്രൈബൽവാലി പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വിവിധയിനം വന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മേളയുടെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. പൂർണ്ണമായും വനത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന കുരുമുളക്, ഏലം, മഞ്ഞൾ, ശുദ്ധമായ കോഫി പൗഡർ, മഞ്ഞകൂവപ്പൊടി, ചീവിക്ക പൊടി, തെള്ളി (വനത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഒരിനം കുന്തിരിക്കം), കുടംപുളി, ഇഞ്ചി, മുളയരി എന്നിവ പരിചയപ്പെടുവാനും വാങ്ങുവാനും കഴിയും. രാജ്യത്തെ ആദ്യ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഫാം ആയ ആലുവ സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാമിന്റെ സ്റ്റാളിൽ നിന്നും വിവിധയിനം ജൈവ കാർഷിക ഉത്പാദനോപാധികൾ ലഭിക്കും. ഗുണപജല, വെർമിവാഷ്, അമിനോ ഫിഷ്, മൈക്കോറൈസ, മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ തവിടോടുകൂടിയ പുട്ടുപൊടി, സംശുദ്ധമായ ജൈവ അരി, വെട്ടുമാങ്ങ അച്ചാർ, റാഗി പൊടി, മഞ്ഞൾപൊടി തുടങ്ങിയവ സ്വന്തമാക്കാം.
കേരള കാർഷിക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്റ്റാളുകളുടെ ഒരു ശൃംഖല തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര ചെറു ധാന്യ വർഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് മില്ലറ്റ് എക്സ്പോയിലൂടെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സന്ദർശകരെ വരവേൽക്കുന്നത്. ചാമ, കുതിരവാലി, ജോബ് ടിയേഴ്സ്, തിന, വരക്, കൂവരവ്, തുടങ്ങിയ ചെറു ധാന്യങ്ങളെയും അവയുടെ ചെടികളെയും പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയും. ഇവയിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യ വർദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളും പ്രദർശനത്തിനായിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ടെറേറിയം, ഡ്രൈ ഫ്ലവർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും വിവിധയിനം വാഴയിനങ്ങളായ പിസാംഗ് ജെറിബ്വായ, പിസാംഗ് സെറിബു, സകായി, ചൈനീസ് കാവണ്ടിഷ് തുടങ്ങിയവയെയും പരിചയപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും. വിവിധ ഇനം മഞ്ഞൾ ഇനങ്ങളായ കാന്തി, ശോഭ, സോന, വർണ്ണ എന്നിവയും നാളികേര സങ്കര ഇനങ്ങൾ, തേൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തേങ്ങയിൽ നിന്നും ചക്കയിൽ നിന്നുമുള്ള വാക്വം ഡ്രൈഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നു തുടങ്ങി ഒരു കർഷകന് മൂല്യ വർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേഖലയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുകയാണ് കാർഷിക സർവകലാശാല സ്റ്റാളുകൾ.

മറ്റു സംസ്ഥാന സ്റ്റാളുകളിൽ കാശ്മീരി ആപ്പിൾ, വാൽനട്ട്, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, തേങ്ങയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുവാനും വാങ്ങുവാനും സാധിക്കും കേന്ദ്രകാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സ്റ്റാളുകൾ നബാർഡ് ധനസഹായം നൽകുന്ന ഏജൻസികളുടെ സ്റ്റാളുകൾ, എസ്. എഫ്. എ. സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള വിവിധ കർഷക ഉത്പാദക കമ്പനികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും സ്റ്റാളുകൾ തുടങ്ങിയവ കർഷകർക്കും കാർഷിക സംരംഭങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഈ മേഖലയുടെ സാധ്യതകൾ വിളിച്ചോതുന്നവയാണ്.

കാർഷിക മൂല്യ വർദ്ധിത മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷകരായി വരുന്ന സംരംഭകർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനും വഴികാട്ടിയാകുവാനും വൈഗയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. കാർഷിക മേഖലയിലെ സാധ്യതകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നബാർഡിന്റെയും കാർഷിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിധിയുടെയും എസ്. എഫ്. എ. സി. യുടെയും സ്റ്റാളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. വിശദമായ പദ്ധതി രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നതിൽ കാർഷിക ബിസിനസ് ഇൻകുബേറ്ററും തയ്യാർ. കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന്റെ സ്റ്റാളിൽ സൗജന്യമായി രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാം. പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ തൈകൾ ഉൽപാദനോ പാദികൾ, ജൈവ കീടനിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വില്പനശാലകൾ നിരവധിയുണ്ട്. കോട്ടൂർക്കോണം, മൂവാണ്ടൻ, ആൾ സീഡൺ തുടങ്ങിയ വിവിധയിനം മാവിനങ്ങൾ മുട്ടൻ വരിക്ക, തേൻവരിക്ക, വിയറ്റ്നാം ഏർലി തുടങ്ങിയ പ്ലാവിനങ്ങൾ, അലങ്കാര സസ്യങ്ങൾ, പഴവർഗ്ഗവിളകളുടെ തൈകൾ തുടങ്ങിയവ നഴ്സറികളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. കാർഷിക പ്രദർശനത്തിന് പുറമേ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സെമിനാറുകളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് രണ്ടു വരെയാണ് വൈഗ കാർഷിക പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.