Forest disturbance in Neendapara area; A Rapid Response Team will be deployed

നീണ്ടപാറ പ്രദേശത്തെ കാട്ടാന ശല്യം; റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമിനെ നിയോഗിക്കും

കരുതലും കൈത്താങ്ങും അദാലത്ത്: നീണ്ടപാറ പ്രദേശത്തെ കാട്ടാന ശല്യം; റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമിനെ നിയോഗിക്കും കവളങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിലെ നീണ്ടപാറ പ്രദേശത്ത് അടിയന്തരമായി വെള്ളിയാഴ്ച ലോക്കൽ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് […]

പി എം കിസാൻ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം തുടർന്നും ലഭിക്കുന്നതിനായി 2023 മെയ് 31 ന് മുൻപായി പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കൾ താഴെ പറയുന്നവ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്:

1.ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക (ആധാർ സീഡിംഗ്).  • പോസ്റ്റ് ഓഫിസിലെ  ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് മുഖേന ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്ത്   അക്കൗണ്ടുകൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.  • […]

The two-year progress report of the government was submitted to the people

സർക്കാരിന്റെ രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ജനങ്ങൾക്കു സമർപ്പിച്ചു കേരളത്തെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ചു നവകേരളം സാധ്യമാക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഒരുമയും ഐക്യവും കൊണ്ട് ഇതു നേടിയെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. കേരളം […]

Changes in agriculture will provide opportunity for farmers to learn

കാർഷികരംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കർഷകർക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കും

ലോകത്താകമാനം കാർഷിക രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലക്ക് ഉതകുംവിധം പ്രവർത്തികമാക്കുവാനും കർഷകർക്ക് ഇനിയും അവസരം ഉണ്ടാക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം നൂറുദിന കർമ്മപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി […]

njangalum krishiyilek have created a new farming culture in Kerala

ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് – കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ കാർഷിക സംസ്കാരം സൃഷ്ട്ടിച്ചു

കേരള സർക്കാറിന്റെ മൂന്നാം നൂറുദിന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി എയിംസ്പോർട്ടൽ ( മുഖേന 20000 കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തുതല രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചു. മൂല്യവർദ്ധനമേഖലയിലെ 1000 കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങളുടേയും സേവനമേഖലയിലെ 200 യന്ത്രവല്കൃത […]

“Karpurpuram Agricultural Views” - Organizing b2b meet

“കരപ്പുറം കാർഷിക കാഴ്ചകൾ” – b2b മീറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചേർത്തലയിൽ ഈ മാസം 19 മുതൽ 28 വരെ നടത്തുന്ന “കരപ്പുറം കാർഷിക കാഴ്ചകൾ” പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് b2b (ബിസിനസ്സ് ടു ബിസിനസ്സ്) മീറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. […]

10760 farm plans have been formed in the state

സംസ്ഥാനത്ത് 10760 ഫാം പ്ലാനുകൾ രൂപീകരിച്ചു

കർഷകൻ്റെ വിഭവസാധ്യത ശാസ്ത്രീയമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, കർഷകൻ്റെ വരുമാനം ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 10760 ഫാം പ്ലാനുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് രൂപികരിച്ചു. വ്യത്യസ്ത ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ […]

New laboratory for bio-fertilizer testing at Vellayani Agricultural College

വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിൽ ജൈവവള പരിശോധനയ്ക്കായി പുതിയ ലബോറട്ടറി

സർക്കാരിന്റെ നൂറ് ദിന പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജ് മണ്ണ് ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ ജൈവവള ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ റഫറൽ ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിച്ചു. ജൈവവള മേഖലയിലെ തട്ടിപ്പുകൾ […]

പരമ്പരാഗത വിളയിനങ്ങളിൻമേലുള്ള അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയെ അംഗീകരിച്ചു

കാർഷിക വിളകളുടെ വൈവിധ്യവും കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് വെൈററ്റീസ് ആൻഡ് ഫാർമേഴ്സ് റൈറ്റ്സ് അതോറിറ്റി, കേരളത്തിലെ […]

Separate DPR clinics will be organized for primary agricultural cooperatives

പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഡി പി ആർ ക്ലിനിക്കുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും

പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് കാർഷിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യനിധിയിൽ നിന്നും 1% നിരക്കിൽ വായ്പ ലഭിക്കും. കർഷകർക്കായി 2250 കോടി രൂപയുടെ സഹായം സംസ്ഥാനത്ത് ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ […]