മഴക്കെടുതിയിലുണ്ടാകുന്ന കൃഷി നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കൃഷി വകുപ്പ് ജില്ലതലത്തില്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ തുറന്നു

മഴക്കെടുതി മൂലം കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നതിനും, ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുമായി കൃഷിവകുപ്പ് ജില്ലാതല കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ തുറന്നു. കൃഷി നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിനുമായി കര്‍ഷകര്‍ക്ക് […]

Kerala 2023

കേരളീയം 2023

കേരളീയം 2023 കേരളത്തിൽ ഇതുവരെയുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത മഹോത്സവം കേരളപ്പിറവിയോടനുബന്ധിച്ച് നവംബർ 1 മുതൽ 7 വരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടപ്പിക്കുന്ന ഉത്സവമാണ് കേരളീയം 2023. ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൊണ്ട് കേരളം […]

കർഷക കടാശ്വാസത്തിന് ഡിസംബർ 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

വയനാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ കർഷകർ 31-08-2020 വരെയും മറ്റു 12 ജില്ലകളിലെ കർഷകർ 31-03-2016 വരെയും എടുത്ത കാർഷിക വായ്പകൾ കടാശ്വാസത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. കടാശ്വാസത്തിനുള്ള […]

'One place' project started

‘ഒരിടം’ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം

‘ഒരിടം’ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കോളനികളിൽ താമസിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഭൂമിയുടെ അവകാശരേഖ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജില്ല ഭരണകൂടം വിഭാവനം ചെയ്ത ‘ഒരിടം’ പദ്ധതിക്ക് […]

Many services and support activities are being conducted by the government for the farmers

കർഷകർക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ നടത്തിവരുന്ന നിരവധിയായ സേവന – സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

കർഷകർക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ നടത്തിവരുന്ന നിരവധിയായ സേവന – സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ വികസനത്തിലൂന്നിയ നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ഈ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. കാർഷിക മേഖലയുടെ […]

കൃഷി ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് – സെപ്റ്റംബർ 19 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

കൃഷിഭവനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ കാർഷികരംഗത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും ക്രോപ്പ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൾട്ടിവേഷൻ, എക്സ്റ്റൻഷൻ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, അനുബന്ധ മേഖലകൾ എന്നിവയിൽ പ്രായോഗിക പരിശീലനം നേടാനും അവസരമൊരുക്കുന്ന […]

Nutrient Samrudhi Mission: Special Scheme for Health Care through Agriculture

പോഷക സമൃദ്ധി മിഷൻ: കൃഷിയിലൂടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക പദ്ധതി

പോഷക സമൃദ്ധി മിഷൻ: കൃഷിയിലൂടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക പദ്ധതി കാർഷിക പാരിസ്ഥിതിക പ്രദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോഷക പ്രാധാന്യമുള്ള വിളകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ‘പോഷകസമൃദ്ധി മിഷൻ’ കൃഷി […]

Horticorp has paid all the dues of the farmers till July 31

ജൂലൈ 31 വരെയുള്ള കർഷകരുടെ കുടിശിക മുഴുവൻ കൊടുത്തു തീർത്ത് ഹോർട്ടികോർപ്പ്

ജൂലൈ 31 വരെയുള്ള കർഷകരുടെ കുടിശിക മുഴുവൻ കൊടുത്തു തീർത്ത് ഹോർട്ടികോർപ്പ് കൃഷിവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹോർട്ടിക്കോർപ്പ് 2023 ജൂലൈ 31 വരെ കർഷകരിൽ നിന്നും സംഭരിച്ച പച്ചക്കറികളുടെ […]

Copra storage will also be expanded along with green coconut storage

പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണത്തോടൊപ്പം കൊപ്രാ സംഭരണവും വിപുലീകരിക്കും

പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണത്തോടൊപ്പം കൊപ്രാ സംഭരണവും വിപുലീകരിക്കും നാളികേരത്തിന്റെ വില തകർച്ചയെ തുടർന്ന് വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ വഴി കൃഷി വകുപ്പ് നടത്തി വരുന്ന പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണം തുടരുന്നതോടൊപ്പം […]

Same software for Primary Agricultural Credit Unions

പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾക്ക് ഒരേ സോഫ്റ്റ് വെയർ

പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾക്ക് ഒരേ സോഫ്റ്റ് വെയർ പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങളിൽ ഒരേതരം സോഫ്റ്റ് വെയർ നടപ്പാക്കും. ഇതിന് ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവ്വീസസിനെ (TCS) […]