First drone seed sowing trial successful

ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ നെൽവിത്ത് വിതയ്ക്കൽ പരീക്ഷണം വിജയം

ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ നെൽവിത്ത് വിതയ്ക്കൽ പരീക്ഷണം വിജയം മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് നെൽവിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന കാർഷിക പരീക്ഷണം കുട്ടനാട്ടിൽ വിജയത്തിലേക്ക്. കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ […]

Nhatuvela Chanta and Farmers Sabhas - State Level Concluding Conference Inaugurated

ഞാറ്റുവേല ചന്തയും കർഷക സഭകളും – സംസ്ഥാനതല സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു

ഞാറ്റുവേല ചന്തയും കർഷക സഭകളും – സംസ്ഥാനതല സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു ഞാറ്റുവേലകളിൽ പ്രധാനമായ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടപ്പിലാക്കിയ ഞാറ്റുവേല ചന്തയും കർഷകസഭകളും പദ്ധതിയുടെ […]

Kerala Farmer released special edition Krishi

കേരള കർഷകൻ സ്പെഷ്യൽ പതിപ്പ് കൃഷി പ്രകാശനം ചെയ്തു

കേരള കർഷകൻ സ്പെഷ്യൽ പതിപ്പ് കൃഷി പ്രകാശനം ചെയ്തു “നമ്മുടെ കൃഷി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം” വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി കൃഷിവകുപ്പ് ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ പ്രസിദ്ധീകരണമായ കേരള കർഷകന്റെ […]

Special permission till 31st of this month to submit application for current loss

പട്ടയം ലഭിക്കാത്ത ഭൂമികളിലെ കൃഷി നാശത്തിനും ഇനി മുതൽ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും

പട്ടയം ലഭിക്കാത്ത ഭൂമികളിലെ കൃഷി നാശത്തിനും ഇനി മുതൽ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും നിലവിലെ നഷ്ടത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ഈ മാസം 31 വരെ പ്രത്യേകാനുമതി പട്ടയമില്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ […]

Mushroom Village Scheme- Started at State level

കൂൺ ഗ്രാമം പദ്ധതി- സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ആരംഭിച്ചു

കൂൺ ഗ്രാമം പദ്ധതി- സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ആരംഭിച്ചു കൃഷി വകുപ്പ് സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ മുഖേന കൂൺ കൃഷി പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിയി ഉൽപ്പാദനം, സംസ്കരണം, മൂല്യവർദ്ധനവ്, വിപണനം എന്നീ […]

Steps have been taken to procure extra vegetables from the farmers and bring them to the market

കർഷകരിൽ നിന്ന് അധികമായി പച്ചക്കറി സംഭരിച്ച് വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു

കർഷകരിൽ നിന്ന് അധികമായി പച്ചക്കറി സംഭരിച്ച് വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു പച്ചക്കറിക്ക് വില വർദ്ധിക്കുന്ന വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കർഷകരിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറി നേരിട്ട് സംഭരിച്ച് […]

State level inauguration of Nhatuvela Chanta and Farmers Sabhas was done

ഞാറ്റുവേല ചന്തയുടെയും കർഷകസഭകളുടെയും സംസ്ഥാന തല ഉൽഘാടനം നിർവഹിച്ചു

ഞാറ്റുവേല ചന്തയുടെയും കർഷകസഭകളുടെയും സംസ്ഥാന തല ഉൽഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ച ഓണാട്ടുകര എള്ളിന്റെ മണ്ണിൽ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ വിളിച്ചോതിക്കൊണ്ട് ഞാറ്റുവേല ചന്തയുടെയും […]

The expert committee was tasked to revise the coconut storage limit on the basis of productivity

മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കേരഗ്രാമത്തിന് തുടക്കമായി

മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കേരഗ്രാമത്തിന് തുടക്കമായി മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന കേരഗ്രാമം പദ്ധതിയ്ക്ക് തുടക്കമായി. 100 ഹെക്ടറിലാണു രണ്ടാം വട്ട കേരഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മൂല്യവർധിത കേര […]

Ollur Krishi Samriddhi Farmers Producers Company processing unit has started operations

ഒല്ലൂർ കൃഷി സമൃദ്ധി ഫാർമേർഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനി പ്രൊസസിംഗ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

ഒല്ലൂർ കൃഷി സമൃദ്ധി ഫാർമേർഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനി പ്രൊസസിംഗ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ക്യാബ്കോയുടെ പ്രവർത്തനം 2024 ആരംഭിക്കും ചെറുകിട കർഷകന് വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ഉൾപ്പെടെ വലിയ […]

The government will conduct a thorough inquiry into the denial of loan to a farmer with a high CIBIL score

ഉയർന്ന സിബിൽ സ്‌കോർ ഉള്ള കർഷകന് വായ്പ നിഷേധിച്ചതിനെ പറ്റി സർക്കാർ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തും

കുട്ടനാട് കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നെല്ല് സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗം കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചേർന്നു. ഓൺലൈനായി ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി.ആർ.അനിലും […]