പൂക്കാലം വന്നൂ …. പൂക്കാലം …..

*ആറുവേദികളിലായി നഗരം നിറഞ്ഞ് പൂക്കാലം **പുഷ്പ ഇൻസ്റ്റലേഷനുകൾ, ഏഴിടത്ത് പുഷ്പം കൊണ്ടുള്ള വിളംബരസ്തംഭങ്ങൾ നവംബർ ഒന്നുമുതൽ ഏഴുവരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരളീയം 2023 ആഘോഷ […]

One day workshop for gum entrepreneurs

ചക്ക സംരംഭകർക്കായി ഏകദിന ശിൽപശാല

ചക്ക സംരംഭകർക്കായി ഏകദിന ശിൽപശാല സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആനയറയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമേതി പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ച് ഒക്ടോബർ 19ന് ചക്കയുടെ സംരംഭകർക്കായി […]

National award for conservation of plant genetics to tribal farmer

ഗോത്രകർഷകയ്ക്ക് സസ്യജനിതക സംരക്ഷണത്തിന് ദേശീയ അവാർഡ്

ഗോത്രകർഷകയ്ക്ക് സസ്യജനിതക സംരക്ഷണത്തിന് ദേശീയ അവാർഡ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് വറൈറ്റിസ് ആൻഡ് ഫാർമേഴ്‌സ് റൈറ്സ് അതോറിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ ദേശീയ അവാർഡായ 2020-21 ലെ […]

Online application for agricultural machinery from 1st August

കാർഷിക യന്ത്രോപകരണങ്ങൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ

കാർഷിക യന്ത്രോപകരണങ്ങൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ സബ്മിഷൻ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ മെക്കനൈസേഷൻ (കാർഷിക യന്ത്ര വത്കരണ ഉപ പദ്ധതി – SMAM) പദ്ധതിക്കു കീഴിൽ […]

കൃഷിനാശത്തിൽ സാങ്കേതിക സഹായത്തിനായി കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ  ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ

കൃഷിനാശത്തിൽ സാങ്കേതിക സഹായത്തിനായി കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ  ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ         കനത്ത മഴയിലും കൃഷിനാശത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കർഷകർക്ക് സാങ്കേതികമായ കാർഷിക അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ […]

Bharti Bharti Award : Applications invited

കർഷക ഭാരതി അവാർഡ് : അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു

സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് കാർഷിക മേഖലയിലെ വിവിധ മാധ്യമ രംഗങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവച്ചവർക്കുള്ള കർഷക ഭാരതി അവാർഡിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. […]

Paddy procurement: progress in paying prices to farmers

നെല്ല് സംഭരണം: കർഷകർക്ക് വില നൽകുന്നതിൽ പുരോഗതി

2022-23 സീസണിലെ നെല്ല് സംഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കർഷകർക്ക് നൽകാനുള്ള തുകയുടെ വിതരണം സംസ്ഥാനത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നു. ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ 2,49,264 കർഷകരിൽ നിന്നായി 7.30 ലക്ഷം മെട്രിക് […]

Forest disturbance in Neendapara area; A Rapid Response Team will be deployed

നീണ്ടപാറ പ്രദേശത്തെ കാട്ടാന ശല്യം; റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമിനെ നിയോഗിക്കും

കരുതലും കൈത്താങ്ങും അദാലത്ത്: നീണ്ടപാറ പ്രദേശത്തെ കാട്ടാന ശല്യം; റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമിനെ നിയോഗിക്കും കവളങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിലെ നീണ്ടപാറ പ്രദേശത്ത് അടിയന്തരമായി വെള്ളിയാഴ്ച ലോക്കൽ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് […]

Apply now for welfare benefits including Farmers Welfare Fund Pension

കർഷക ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

സംസ്ഥാനത്ത് കാർഷിക അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന എല്ലാ കർഷകരുടെയും ക്ഷേമവും ഉന്നമനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് കർഷക ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ […]